台灣醫學界的驕傲:台灣醫界2017年6月研究與發表!

2017/06/30     來源:醫e刊閱讀原文

台灣醫學界的驕傲:台灣醫界2017年6月研究與發表!

研究領域 Source Title with FullText URL Author(s) & Institution
Medicine Medicine. 96(25):e7277, 2017 Jun An unusual presentation of multiple myeloma with unilateral sudden vision loss: A case report. Wu, Pei-Wen;Lee, Ta-Jen;Chen, Jim-Ray;Huang, Chien-Chia / 長庚紀念醫院;長庚大學
Medicine Medicine. 96(25):e7263, 2017 Jun Impact of hysterosalpingography after operative treatment for ectopic pregnancy in Taiwan: A 16-year Nationwide Population-Based Analysis. Chiu, Nai-Chi;Ho, Chi-Hong;Shen, Shu-Huei;Tsuei, Yu-Chuan;Lee, Kang-Lung;Huang, Chen-Yu;Li, Hsin-Yang;Chen, Tzeng-Ji / 台北榮民總醫院;國立陽明大學;振興醫院
Medicine Medicine. 96(25):e7227, 2017 Jun High normotension is associated with future metabolic syndrome but not cardiovascular disease: A 10-year longitudinal study. Chen, Yen-Lin;Hsu, Chun-Hsien;Hsieh, Chang-Hsun;Wu, Chung-Ze;Lin, Jiunn-Diann;Chang, Jin-Biou;Liang, Yao-Jen;Tsai, Yi-Ting;Hsia, Te-Lin;Pei, Dee / 耕莘醫院;輔仁大學;三軍總醫院;國防醫學院;雙和醫院;台北醫學大學
Medicine Medicine. 96(25):e7009, 2017 Jun Prospective observational pharmacogenetic study of side effects induced by intravenous morphine for postoperative analgesia. Chen, Li-Kuei;Wang, Mao-Hsien;Yang, Hong-Jyh;Fan, Shou-Zen;Chen, Shiou-Sheng / 國立臺灣大學醫學院附設醫院;中山醫學大學;恩主公醫院;國立臺灣大學;國立陽明大學;臺北市立聯合醫院;國立聯合大學
Medicine Medicine. 96(23):e7115, 2017 Jun Effects of elastic resistance exercise on body composition and physical capacity in older women with sarcopenic obesity: A CONSORT-compliant prospective randomized controlled trial. Liao, Chun-De;Tsauo, Jau-Yih;Lin, Li-Fong;Huang, Shih-Wei;Ku, Jan-Wen;Chou, Lin-Chuan;Liou, Tsan-Hon / 國立臺灣大學;雙和醫院;台北醫學大學
Medicine Medicine. 96(23):e7108, 2017 Jun Increase the risk of intellectual disability in children with scabies: A nationwide population-based cohort study. Liu, Jui-Ming;Hsu, Ren-Jun;Chang, Fung-Wei;Yeh, Chia-Lun;Huang, Chun-Fa;Chang, Shu-Ting;Chiu, Nan-Chang;Chang, Hung-Yang;Chi, Hsin;Lin, Chien-Yu / 衛生福利部桃園醫院;國立陽明大學;三軍總醫院;國防醫學院;國立交通大學;中國醫藥大學;亞洲大學;秉坤婦幼醫院;馬偕兒童醫院;馬偕醫學院;馬偕紀念醫院
Medicine Medicine. 96(23):e7107, 2017 Jun Epidemiology and clinical analysis of critical patients with child maltreatment admitted to the intensive care units. Lee, En-Pei;Hsia, Shao-Hsuan;Huang, Jing-Long;Lin, Jainn-Jim;Chan, Oi-Wa;Lin, Chia-Ying;Lin, Kuang-Lin;Chang, Yu-Ching;Chou, I-Jun;Lo, Fu-Song;Lee, Jung;Hsin, Yi-Chen;Chan, Pei-Chun;Hu, Mei-Hua;Chiu, Cheng-Hsun;Wu, Han-Ping / 長庚大學;長庚紀念醫院
Medicine Medicine. 96(23):e7092, 2017 Jun Effects of multidisciplinary team on emergency care for colorectal cancer patients: A nationwide-matched cohort study. Liao, Chun-Ming;Kung, Pei-Tseng;Wang, Yueh-Hsin;Tsai, Wen-Chen / 中國醫藥大學;中國醫藥大學附設醫院;亞洲大學
Medicine Medicine. 96(24):e7185, 2017 Jun Enhancing clinical effectiveness of pre-radiotherapy workflow by using multidisciplinary-cooperating e-control and e-alerts: A SQUIRE-compliant quality-improving study. Lin, Yung-Hsiang;Hung, Shih-Kai;Lee, Moon-Sing;Chiou, Wen-Yen;Lai, Chun-Liang;Shih, Yi-Ting;Yeh, Pei-Han;Lin, Yi-An;Tsai, Wei-Ta;Hsieh, Hui-Ling;Chen, Liang-Cheng;Huang, Li-Wen;Lin, Po-Hao;Liu, Dai-Wei;Hsu, Feng-Chun;Tsai, Shiang-Jiun;Liu, Jia-Chi;Chung, En-Seu;Lin, Hon-Yi / 慈濟醫院;慈濟大學;國立陽明大學;國立中正大學
Medicine Medicine. 96(24):e7105, 2017 Jun Familial clustering of congenital deafness, patent ductus arteriosus, Eisenmenger complex, and differential cyanosis: A case report. Lin, Ting-Wei;Tseng, Chih-Wei;Huang, Chi-Yao;Wang, Kuo-Yang;Liang, Kae-Woei / 台中榮民總醫院;國立陽明大學;衛生福利部旗山醫院;中山醫學大學;中國醫藥大學
Medicine Medicine. 96(22):e7089, 2017 Jun Increased serum brain-derived neurotrophic factor in male schizophrenic patients with metabolic syndrome. Lin, Chin-Chuen;Hung, Yi-Yung;Tsai, Meng-Chang;Huang, Tiao-Lai / 長庚紀念醫院;長庚大學
Medicine Medicine. 96(22):e6984, 2017 Jun Identification of groups with poor cost-effectiveness of peginterferon plus ribavirin for naive hepatitis C patients with a real-world cohort and database. Tsai, Pei-Chien;Liu, Ta-Wei;Tsai, Yi-Shan;Ko, Yu-Min;Chen, Kuan-Yu;Lin, Ching-Chih;Huang, Ching-I;Liang, Po-Cheng;Lin, Yi-Hung;Hsieh, Ming-Yen;Hou, Nai-Jen;Huang, Chung-Feng;Yeh, Ming-Lun;Lin, Zu-Yau;Chen, Shinn-Cherng;Dai, Chia-Yen;Chuang, Wan-Long;Huang, Jee-Fu;Yu, Ming-Lung / 高雄醫學大學附設中和紀念醫院;高雄市立小港醫院;高雄醫學大學 ;國立中山大學
Medicine Medicine. 96(22):e6977, 2017 Jun Pedicle screw versus hybrid posterior instrumentation for dystrophic neurofibromatosis scoliosis. Wang, Jr-Yi;Lai, Po-Liang;Chen, Wen-Jer;Niu, Chi-Chien;Tsai, Tsung-Ting;Chen, Lih-Huei / 新光吳火獅紀念醫院;長庚紀念醫院;長庚大學
Medicine Medicine. 96(22):e6953, 2017 Jun Sumatriptan-induced angle-closure glaucoma: A case report. Hsu, Cherng-Ru;Chen, Yi-Hao;Tai, Ming-Cheng;Lu, Da-Wen / 三軍總醫院;國防醫學院
Computers, informatics, nursing : CIN CIN: Computers, Informatics, Nursing. 35(6):315-322, 2017 Jun Investigation of the Effects of a Nursing Information System by Using the Technology Acceptance Model. Hsu, Hung-Hsiou;Wu, Ya-Hui / 嘉南藥理大學;國立中正大學;新樓醫院
Surgical laparoscopy, endoscopy & percutaneous techniques Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. 27(3):e31-e35, 2017 Jun Optimizing Laparoscopically Extracorporeal Knot Tying Using a Novel Pusher Device. Tu, Fung-Chao;Sun, Hsu-Dong;Ting, Wan-Hua;Wu, Wen-Yih;Lin, Ho-Hsiung;Hsiao, Sheng-Mou / 亞東紀念醫院;國立臺灣大學;國立臺灣大學醫學院附設醫院;元智大學
The Journal of craniofacial surgery Journal of Craniofacial Surgery. 28(4):967-969, 2017 Jun Endoscopic-Assisted Removal of a Rare Mucocele Complicating From Alloplastic Medial Orbital Fracture Reconstruction. Mahmoud, Shadad M;Liao, Han-Tsung / 長庚紀念醫院;長庚大學
Journal of glaucoma Journal of Glaucoma. 26(6):592-601, 2017 Jun Diagnostic Capability of Peripapillary Retinal Volume Measurements in Glaucoma. Simavli, Huseyin;Poon, Linda Yi-Chieh;Que, Christian J;Liu, Yingna;Akduman, Mustafa;Tsikata, Edem;de Boer, Johannes F;Chen, Teresa C / 長庚紀念醫院;長庚大學
Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges Academic Medicine. 92(6):853-859, 2017 Jun Emotional Learning and Identity Development in Medicine: A Cross-Cultural Qualitative Study Comparing Taiwanese and Dutch Medical Undergraduates. Helmich, Esther;Yeh, Huei-Ming;Yeh, Chi-Chuan;de Vries, Joy;Fu-Chang Tsai, Daniel;Dornan, Tim / 國立臺灣大學醫學院附設醫院;國立臺灣大學
Plastic and reconstructive surgery Plastic & Reconstructive Surgery. 139(6):1433-1443, 2017 Jun Pursuing Mirror Image Reconstruction in Unilateral Microtia: Customizing Auricular Framework by Application of Three-Dimensional Imaging and Three-Dimensional Printing. Chen, Hsin-Yu;Ng, Li-Shia;Chang, Chun-Shin;Lu, Ting-Chen;Chen, Ning-Hung;Chen, Zung-Chung / 長庚紀念醫院;長庚大學
American journal of physical medicine & rehabilitation American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 96(6):e115-e116, 2017 Jun Ultrasound-Guided Injection to the Fifth Cervical Spinal Nerve Root Level. Chen, Carl P C;Huang, Pei-Chi;Lew, Henry L;Yu, Chia-Wei / 長庚紀念醫院;長庚大學
Menopause (New York, N.Y.) Menopause. 24(6):653-662, 2017 Jun Improving menopausal symptoms through promoting physical activity: a pilot Web-based intervention study among Asian Americans. Im, Eun-Ok;Kim, Sangmi;Ji, Xiaopeng;Park, Sooyoung;Chee, Eunice;Chee, Wonshik;Tsai, Hsiu-Min / 長庚科技大學
Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al.] Dermatologic Surgery. 43(6):887-888, 2017 Jun Anaphylactic Shock After Injection of Foamed Sodium Tetradecyl Sulfate. Chang, Yao-Yu;Lu, Pei-Hsuan;Yang, Chih-Hsun / 長庚紀念醫院;長庚大學
Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al.] Dermatologic Surgery. 43(6):880-882, 2017 Jun Dermoscopic Features of Cutaneous Lymphoepithelioma-Like Carcinoma. Cheng, Chun-Yu;Kuo, Tseng-Tong;Huang, Yau-Li;Hu, Sindy / 長庚紀念醫院;長庚大學;長庚科技大學
Menopause (New York, N.Y.) Menopause. 24(6):617-623, 2017 Jun Exercise training ameliorates glucosamine-induced insulin resistance in ovariectomized rats. Chen, Chung-Hwan;Huang, Tsang-Hai;Cheng, Tsung-Lin;Chang, Chi-Fen;Wang, Chau-Zen;Wu, Meng-Hsing;Kang, Lin / 高雄市立大同醫院;高雄醫學大學附設中和紀念醫院;高雄醫學大學;國立成功大學;中國醫藥大學;國立成功大學醫學院附設醫院
American journal of clinical oncology American Journal of Clinical Oncology. 40(3):241-249, 2017 Jun Phase I Dose-Escalation Study of Weekly Paclitaxel and Cisplatin Followed by Radical Hysterectomy in Stages IB2 and IIA2 Cervical Cancer. Chou, Hung-Hsueh;Huang, Huei-Jean;Lin, Hao;Yang, Lan-Yan;Hsueh, Swei;Liu, Feng-Yuan;Liou, Yen-Lyin;Liou, Jui-Der;Chen, Min-Yu;Chao, Angel;Lin, Gigin;Chang, Ting-Chang;Lai, Chyong-Huey / 長庚紀念醫院;長庚大學
American journal of clinical oncology American Journal of Clinical Oncology. 40(3):260-265, 2017 Jun Reduced-intensity FOLFOXIRI in Treating Refractory Metastatic Colorectal Cancer: A Pilot Study. Chen, Hung-Ming;Lin, Jen-Kou;Chen, Wei-Shone;Jiang, Jeng-Kai;Yang, Shung-Haur;Lan, Yuan-Tzu;Lin, Chun-Chi;Teng, Hao-Wei / 三軍總醫院;台北榮民總醫院;國立陽明大學
Stroke Stroke. 48(6):1630-1635, 2017 Jun Refining 3 Measures to Construct an Efficient Functional Assessment of Stroke. Wang, Yu-Lin;Lin, Gong-Hong;Huang, Yi-Jing;Chen, Mei-Hsiang;Hsieh, Ching-Lin / 奇美醫院;南臺科技大學;國立臺灣大學;國立臺灣大學醫學院附設醫院;中山醫學大學;中山醫學大學附設醫院
Stroke Stroke. 48(6):1682-1684, 2017 Jun Acupuncture Therapy and Incidence of Depression After Stroke. Lu, Chung-Yen;Huang, Hsin-Chia;Chang, Hen-Hong;Yang, Tsung-Hsien;Chang, Chee-Jen;Chang, Su-Wei;Chen, Pei-Chun / 大葉大學;衛生福利部台北醫院;中國醫藥大學;中國醫藥大學附設醫院;長庚紀念醫院;長庚大學
International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society International Journal of Gynecological Cancer. 27(5):863-871, 2017 Jun C1GALT1 Seems to Promote In Vitro Disease Progression in Ovarian Cancer. Chou, Chih-Hsing;Huang, Miao-Juei;Liao, Ying-Yu;Chen, Chi-Hau;Huang, Min-Chuan / 國立臺灣大學;國立臺灣大學醫學院附設醫院
Annals of plastic surgery Annals of Plastic Surgery. 78(6S Suppl 5):S296-S298, 2017 Jun Fluorescein Isothiocyanate: A Novel Application for Lymphatic Surgery. Spiguel, Lisa;Shaw, Christiana;Katz, Adam;Guo, Lifei;Chen, Hung-Chi;Lee, Bernard T;Singhal, Dhruv / 中國醫藥大學附設醫院;中國醫藥大學
Anesthesia and analgesia Anesthesia & Analgesia. 124(6):2038-2044, 2017 Jun Exercise Combined With Ultrasound Attenuates Neuropathic Pain in Rats Associated With Downregulation of IL-6 and TNF-alpha, but With Upregulation of IL-10. Huang, Po-Ching;Tsai, Kun-Ling;Chen, Yu-Wen;Lin, Heng-Teng;Hung, Ching-Hsia / 國立成功大學;中國醫藥大學;奇美醫院;新樓醫院;中華醫事科技大學
The journal of ECT Journal of ECT. 33(2):126-133, 2017 Jun Factors Related to the Changes in Quality of Life for Patients With Depression After an Acute Course of Electroconvulsive Therapy. Huang, Chun-Jen;Huang, Yu-Hui;Lin, Ching-Hua / 高雄醫學大學;高雄醫學大學附設中和紀念醫院;高雄市立凱旋醫院
American journal of physical medicine & rehabilitation American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 96(6):e97-e110, 2017 Jun Efficacy of Stellate Ganglion Blockade Applied with Light Irradiation: A Systemic Review and Meta-analysis. Liao, Chun-De;Tsauo, Jau-Yih;Chen, Hung-Chou;Liou, Tsan-Hon / 國立臺灣大學;雙和醫院;台北醫學大學
American journal of physical medicine & rehabilitation American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 96(6):e117-e118, 2017 Jun Ultrasonographic Technique for Imaging and Injecting the Superior Cluneal Nerve. Chang, Ke-Vin;Hsu, Shu-Hao;Wu, Wei-Ting;Ozcakar, Levent / 國立臺灣大學醫學院附設醫院;國立臺灣大學;中國醫藥大學附設醫院
Nuclear medicine communications Nuclear Medicine Communications. 38(6):546-555, 2017 Jun Low-dose computed tomography scans with automatic exposure control for patients of different ages undergoing cardiac PET/CT and SPECT/CT. Yang, Ching-Ching;Yang, Bang-Hung;Tu, Chun-Yuan;Wu, Tung-Hsin;Liu, Shu-Hsin / 慈濟技術學院;慈濟醫院;台北榮民總醫院;馬偕紀念醫院;國立陽明大學
Anesthesiology Anesthesiology. 126(6):1077-1095, 2017 Jun Growth Arrest and DNA-damage-inducible Protein 45beta-mediated DNA Demethylation of Voltage-dependent T-type Calcium Channel 3.2 Subunit Enhances Neuropathic Allodynia after Nerve Injury in Rats. Lai, Cheng-Yuan;Hsieh, Ming-Chun;Ho, Yu-Cheng;Lee, An-Sheng;Wang, Hsueh-Hsiao;Cheng, Jen-Kun;Chau, Yat-Pang;Peng, Hsien-Yu / 國立中興大學;馬偕醫學院;國立臺灣大學; 馬偕紀念醫院
Shock (Augusta, Ga.) Shock. 47(6):772-779, 2017 Jun Novel Function of Isoamylamine Improves Survival in Endotoxemic Mice by Ameliorating Coagulopathy and Attenuating MMP-9 Expression Through p-ERK/p-p38 Signaling at Early Stage. Yen, Yong-Ren;Wang, Yu-Hsun;Wang, Lina;Chen, Lien-Cheng;Lu, Fung-Jou;Wang, Soo-Ray / 中山醫學大學;中山醫學大學附設醫院;中華醫事科技大學
The American journal of surgical pathology American Journal of Surgical Pathology. 41(6):773-780, 2017 Jun Uterine Inflammatory Myofibroblastic Tumors Frequently Harbor ALK Fusions With IGFBP5 and THBS1. Haimes, Josh D;Stewart, Colin J R;Kudlow, Brian A;Culver, Brady P;Meng, Bo;Koay, Eleanor;Whitehouse, Ann;Cope, Nichola;Lee, Jen-Chieh;Ng, Tony;McCluggage, W Glenn;Lee, Cheng-Han / 國立臺灣大學醫學院附設醫院
Annals of surgery Annals of Surgery. 265(6):E76-E77, 2017 Jun Number of Retrieved Lymph Nodes and Postoperative Pain in Single-incision and Multiple-incision Thoracoscopic Surgery. Liu, Chao-Yu;Cheng, Chih-Tao;Wang, Bing-Yen;Shih, Chih-Hsun;Liu, Chia-Chuan / 亞東紀念醫院;國立陽明大學;和信治癌中心醫院;國防大學;彰化基督教醫院
The journal of nursing research : JNR Journal of Nursing Research. 25(3):174-186, 2017 Jun Cultural Competence of Healthcare Providers: A Systematic Review of Assessment Instruments. Lin, Chia-Jung;Lee, Chia-Kuei;Huang, Mei-Chih / 國立成功大學
Journal of clinical psychopharmacology Journal of Clinical Psychopharmacology. 37(3):366-367, 2017 Jun Recurrent Hyperammonemia Associated With Olanzapine. Wu, Yung-Fu / 三軍總醫院
Journal of clinical psychopharmacology Journal of Clinical Psychopharmacology. 37(3):363-364, 2017 Jun Clotiapine Monotherapy in a Patient With Clozapine-Resistant Schizophrenia. Lin, Chia-Hung;Lane, Hsien-Yuan / 中國醫藥大學附設醫院;中國醫藥大學
Journal of clinical psychopharmacology Journal of Clinical Psychopharmacology. 37(3):367-368, 2017 Jun Zotepine-Associated Hypothermia in a Schizophrenic Inpatient. Chen, Ting-Ren;Chen, Ying-Chang;Ouyang, Wen-Chen / 秀傳紀念醫院;國立陽明大學;建國科技大學;彰化基督教醫院;高雄醫學大學附設中和紀念醫院;高雄醫學大學

 

延伸閱讀